Officier van Justitie stuurt Kamps voorstel!

Er wordt met geen woord gerept over de aangifte tot zware mishandeling die het CBR deed bij de politie, maar slechts voor het feit dat Kamps niet op het examenterrein van het CBR mocht komen heeft de Officier van Justitie de Needse klokkenluider een voorstel gedaan. Wij belden met Kamps:

| Blij ?

Nee hoor. Zoiets hadden we wel verwacht. Maar tijdens het verhoor hebben wij in het procesverbaal laten opnemen dat wij het dossier willen ontvangen en een reactie willen op de meldingen die ik op 13 december bij de politie heb gedaan. Wij denken dat het Openbaar Ministerie door de heer Pechtold is gebruikt om zijn bedreigingen en intimidaties kracht bij te zetten. Misbreuk van het ambt.

| Dus u laat het op een inhoudelijke behandeling aankomen?

Ik ga netjes de OvJ schriftelijk informeren. Het kan niet zo zijn dat een overheidsinstantie een journalist of een burger ten onrechte kan laten bezoeken door de politie, laten verhoren door de politie en dat Justitie andersom geen actie onderneemt.

| U wilt u gelijk?

Kijk; deze zomer heeft de lokale kringcoördinator mij exact, in het bijzijn van een derde, aangewezen welk terrein behoort tot het CBR en welk deel niet. Dat telt voor mij. En de politie is overtuigd dat het CBR de waarheid spreekt door nu te vertellen dat het gehele gebouw én alle omliggende parkeerterreinen haar toebehoren. Ook daarover heb ik naar de wijkagent een mail gestuurd. Dus ook dat ligt vast.

| Maar u was toch geschorst en mocht daar niet komen?

Dat zal de OvJ maar moeten bepalen. RIJLEZZ heeft in november een sanctie opgelegd gekregen. Niet mijn rijschool Rijbewijzz. Voorafgaand aan 1 december ben ik vaker aangesproken door ‘beveiligers’; ook buiten het examenterrein. Er zijn zelfs video-opnames gemaakt. Ik heb daar het CBR over geïnformeerd en de directeur Jan Jurgen Huizing gevraagd of er een toegangsverbod voor mij persoonlijk was aangevraagd bij de rechtbank. Nimmer werd er geantwoord.

Rijlezz heeft medio november direct bezwaar tegen de opgelegde sanctie aangetekend. Ik heb het bewijs aangeleverd dat de CBR examinator Ouwersloot een leugenachtige verklaring heeft afgelegd op basis waarvan de eerste sanctie is opgelegd. De aanwezige leerling ontkracht die valselijke volledig. De overige aantijgingen hebben betrekking op uitlatingen op een (journalistiek) onderzoeksproject genaamd Rijlezz.

Ik weet dat het CBR zich in de loop der jaren ‘eigen’ heeft gemaakt dat ze straft zonder een procedure te volgen en klachten zonder nader onderzoek afwijst, maar daar moet de rechtelijke macht dan maar eens naar kijken.

Vergeet niet dat het CBR vorige maand nog een Kort Geding heeft verloren van NUTheorie.nl. Ook daar wilden ze vooraf straffen en heeft de Rechtbank dat nog tijdens het Kort Geding afgewezen.

| Jammer van uw energie.. toch?

U begrijpt er niks van. Dit is juist waar het om draait. Het gaat er om af het CBR mag liegen en bedriegen. Vergeet niet dat ik kritiek heb geuit als journalist/ondernemer. Als klokkenluider ben ik een gevaar voor het ongekende verdienmodel dat het CBR in stand probeer te houden… en zelfs uit te breiden.

Neem nu types al Mark Keijzers, Elise Verheij, Bernd Ouwersloot of Rudi de Jong; allemaal hebben ze de ambtseed gedaan. Al moet ik tot aan de Hoge Raad voor deze kwestie of zelfs in cassatie ik wil dat de overheid weer betrouwbaar wordt.

En nog belangrijker: het management van het CBR heeft enkele lokale medewerkers misbruikt om mij als journalist aan te pakken; valse verklaringen, valse aangiftes. De vraag is of de OvJ zich dat realiseert.

| Dat is het?

Ja zo’n beetje. En wat betreft de meldingen die ik bij de politie heb gedaan tegen Pechtold en Ouwersloot zal ik ook vasthouden aan waar iedere burger recht op heeft; om melding te maken van een (mogelijk) strafrechtelijk vergrijp. Of de lokale politie dat nu wel of niet in behandeling wil nemen hangt kennelijk af van om wie het gaat.

In dit geval gaat het onder andere om de verdenking van misleiding en oneerlijke handelspraktijken. Maar ze hebben er op 13 december niet eens naar geluisterd en/of nauwelijks op bevraagd. Dat treft mij als rijschool en verschillende leerlingen. En nog meer; honderdduizenden voor de jaren heen.

Misschien dat de OvJ zo direct wat meer doorziet wat hier speelt ….

Wat Pechtold betreft is er bij mij geen enkele twijfel dat alle acties bedoeld waren om af te leiden van de miljoenenzwendel die ik heb ontdekt in mijn onderzoeksproject RIJLEZZ. Hij heeft mij persoonlijk meermaals bedreigd met “dit overleef jij niet…” Ben ook benieuwd wat het OM daar mee gaat doen….

GERELATEERD

CBR Klokkenluider Meer dan 10.000 views Meest gelezen OM POLITIE

Journalist gaat gesprek aan met Enschedese Driehoek in doofpot-affaire CBR!

Op advies van onder andere de minister gaat de op 8 maart 2022 mishandelde klokkenluider/journalist Henrie Kamps na de vakantieperiode het gesprek aan met de Enschedese Driehoek. Kamps wil in een gesprek met de burgemeester van Enschede, een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie én teamchef Wolter Alberts duidelijkheid over wat hij inmiddels bestempeld als de […]

lees meer
CBR Klokkenluider Meer dan 10.000 views

Aangifte tegen René Brünen bijgesteld naar ‘zware mishandeling’!

In overleg met de Politie Oost-Nederland heeft de klokkenluider in de rijschoolbranche, Henrie Kamps, besloten om de aangifte tegen de Enschedese rijschool eigenaar René te verhogen van ‘eenvoudige mishandeling’ naar ‘zware mishandeling’. ‘Uit verklaringen van getuigen en camerabeelden is duidelijk geworden dat het hier om veel meer gaat dan een ‘eenvoudige mishandeling’; dat was de […]

lees meer
CBR Klokkenluider Meest gelezen Tip

‘CBR misleiding kost samenleving jaarlijks miljoenen’

Hoewel de nieuwe minister van Infrastructuur & Waterstaat persoonlijk door mij geïnformeerd is over de misstanden bij het CBR blijft het achter de schermen van het ministerie angstvallig stil. In januari werd minister Mark Harbers, kort na zijn aantreden, al geïnformeerd over de ontdekkingen van onderzoeksplatform Rijlezz. Volgens de onderzoekers verbaasd hen dat stilzwijgen niet. […]

lees meer