CBRClaim.nl roept jongeren op om aangifte te doen tegen CBR directeur Pechtold

Na publicaties op dit blog hebben de initiatiefnemers van CBRClaim.nl besloten om het grote publiek op te roepen aangifte te doen tegen CBR directeur Alexander Pechtold vanwege ‘misleiding’ of ‘oneerlijke handelspraktijken’.

De plannen om jongeren, al dan niet via hun rijschool, het CBR aansprakelijk te stellen voor de extra kosten die ze hebben moeten maken (omdat het CBR niet eerlijk handelt bij de verkoop van examencapaciteit) bestond al sinds de zomer. Maar nu gaan de initiatiefnemers een stapje verder.

“Aanleiding zijn onder andere publicaties via uw blog zegt een van de initiatiefnemers. Daardoor zijn we nog argwanender geworden. Wij hebben de heer Kamps van rijschool Rijlezz gevraagd om bewijzen van zijn stellingen en die hebben er toe geleid dat we het publiek gaan vragen om aangifte te doen tegen de heer Pechtold. Pechtold wist aldoor dat zijn publieksinformatie niet zuiver was en had de schade voor jonge mensen kunnen beperken!”

Uit de stukken van Rijlezz blijkt overduidelijk dat er aanleiding is om op zijn minst onderzoek in te stellen naar de uitspraken in de media van de heer Pechtold. Onze redactie is ook in het bezit gesteld van deze bewijzen. Zo valt onder meer uit de stukken op te maken dat het CBR (nog steeds) haar ict-platform TOP niet op orde heeft. En juist dat was in 2019 reden voor de Tweede Kamer om de ZBO (Zelfstandig Bestuurs Orgaan) onder verscherp toezicht van het ministerie te stellen.

“De heer Pechtold beroept zich via de media op een tekort aan examencapaciteit, maar Rijlezz toont met hard bewijs onder andere aan dat er veel examenplekken bezet gehouden worden met machtigingen van mensen die eerder al hun rijbewijs hebben gehaald. Verder valt uit de stukken op te maken dat het, tot op de dag van vandaag, mogelijk is om een examenplek bezet te houden, terwijl een leerling nog niet het randvoorwaardelijke theoriecertificaat heeft behaald. Dan benadeel je de jonge mensen die wel hun best hebben gedaan om de theorie te halen toch enorm!”

De heer Pechtold is hier al geruime tijd van op de hoogte en heeft de bewijsstukken ontvangen.

“Wij willen dat het OM onderzoek gaat doen naar misleiding, oneerlijke handelspraktijk. Als je in de media roept dat slechte slagingspercentages en een tekort aan examencapaciteit de oorzaak zijn van lange wachttijden, terwijl je weet dat je intern de zaken niet op orde hebt, dan ben je volgens ons bewust de burger aan het misleiden” zeggen de initiatiefnemers. Duizenden jongeren hebben daardoor extra kosten moeten maken in de vorm van extra rijlessen, omdat het langer duurt om een examenplek te krijgen.

Eerder, in 2018, werden er al 200 aangiftes tegen Alexander Pechtold ingediend vanwege mogelijk omkoping.

De actie zal in het nieuwe jaar worden gestart en landelijke- en social media worden ingezet om minimaal 1000 aangiftes te krijgen.

Meer informatie op korte termijn via: www.cbrclaim.nl

GERELATEERD

Klokkenluider

Nationale Ombudsman eist bewijs van CBR

De klacht die voormalig rijschoolhouder en klokkenluider Henrie Kamps in februari heeft ingediend bij de Nationale Ombudsman krijgt een opmerkelijk vervolg. De Nationale Ombudsman wil de verzendbewijzen ontvangen van de aangetekende brieven die het CBR naar de Needse rijschoolhouder heeft gestuurd. “Ja, dat klopt’ zegt Kamps. “Het gaat om brieven die ik persoonlijk van directeur […]

lees meer
Klokkenluider

Dader mishandeling journalist na vier maanden nog niet verhoord!

Op de vraag van teamchef Wolter Albers van de Enschedese politie ‘Waar kunnen wij je mee helpen?” was het antwoord van journalist/klokkenluider Henrie Kamps enkele maanden geleden heel helder. “Zorg dat de provocatie, valse aangiftes en de mishandeling van mij als journalist/klokkenluider in de miljoenenzwendel bij het CBR en de grote rijscholen niet onbestraft blijft”. […]

lees meer
CBR Klokkenluider

Aangifte tegen René Brünen bijgesteld naar ‘zware mishandeling’!

In overleg met de Politie Oost-Nederland heeft de klokkenluider in de rijschoolbranche, Henrie Kamps, besloten om de aangifte tegen de Enschedese rijschool eigenaar René te verhogen van ‘eenvoudige mishandeling’ naar ‘zware mishandeling’. ‘Uit verklaringen van getuigen en camerabeelden is duidelijk geworden dat het hier om veel meer gaat dan een ‘eenvoudige mishandeling’; dat was de […]

lees meer