‘Ik wil terug naar de basis…’

Het zijn hectische weken geweest voor Henrie Kamps van Rijlezz. Deze zaterdagmorgen geeft hij in alle rust een interview. “Ik wil terug naar de basis en dat is dat ik voor de leerlingen naar een eerlijke prijs voor een objectief examen wil” Daar is zijn onderzoek, maar ook zijn strijd met Alexander Pechtold en het hoger- en middenmanagement van het CBR mee begonnen in de nazomer van 2020.

“We zijn steeds verder van het vertrekpunt afgegleden zegt Kamps. Het gaat mij er om dat leerlingen en rijscholen recht hebben op betrouwbare informatie. Het CBR moet weer een betrouwbare overheid worden. Nu is het overduidelijk een gecorrumpeerde instantie.

De strijd tussen het huidige CBR management en mij over die onbetrouwbare overheidsinstantie is nu te persoonlijk geworden en daar ben ik zelf mede-verantwoordelijk voor. Ik had dat ene, intimiderende en bedreigende telefoontje van Pechtold nooit moeten aannemen. Gewoon direct moeten zeggen… reageer maar schriftelijk”

| Wat is wat u betreft dan de basis?

Een betrouwbare overheid; dat moet de basis zijn! Een overheid die dienstbaar is aan de burger. Voor mij is door de wijze waarop het CBR met de burger, met de branche en mijn vragen én klachten omgaat illustratief dat het CBR niet dienstbaar is en niet betrouwbaar.

Ik heb een vijftal vragen voorgelegd aan het CBR management. Vragen die er allemaal in mijn ogen op duiden dat het CBR geen betrouwbare informatie geeft aan de burger. Op deze vragen krijg ik niet of nauwelijks een inhoudelijke reactie. Of een onzin verhaal…

| Waar raakt het de rijschoolbranche?

Er zijn enkele zaken die een onzuiver beeld geven over de rijscholen. Het slagingspercentage is een farce, fake en niet transparant. In mijn ogen onbetrouwbaar en dus kan het CBR er mee manipuleren en dat doen ze ook. Het is geen gewogen gemiddelde. Laat ik het zo zeggen; de gepubliceerde slagingspercentages geven een onbetrouwbaar beeld van de werkelijkheid. De branche zou dat zeker in het belang van klanten nooit mogen accepteren.

| U hebt het regelmatig over (mogelijk) onrechtmatig handelen door het CBR? Waar doelt u op?

Een voorbeeld: het CBR verzorgd de Tussentijdse Toets en geeft daarbij eventueel een vrijstelling voor een onderdeel van het praktijkexamen; de Bijzondere Verrichtingen. Ondanks vragen aan het CBR blijkt uit niets dat dit vanuit wettelijk oogpunt een taak van het CBR is en dat de Tweede Kamer er mee in heeft gestemd. Ik denk dat het een ‘onderonsje’ is tussen het ministerie en het CBR. Geen wettelijke basis! En onrechtvaardig naar de burger. Mensen die een extra (commercieel) product afnemen bij het CBR kunnen daarvoor een beloning krijgen (kopen) …. Wie dat niet kan betalen moet gewoon een volwaardig praktijkexamen afleggen. Hoe oneerlijk wil je het hebben?

Rijscholen die de Tussentijdse Toets aanbevelen bij hun leerlingen zetten op de inkoopkosten van het CBR ook nog eens een marge van €100 of meer en hebben daarbij het voordeel dat ze daarmee, indirect, een hoger slagingspercentage krijgen. Het CBR slagingspercentage ziet de Tussentijdse Toets namelijk niet als een examenpoging… Best slim bedacht; maar past niet bij een betrouwbare overheid.

| U heeft het over het gebrek aan integriteit bij het CBR. Dat zijn forse aantijgingen..

Als je een betrouwbare overheid wilt zijn, dan moet je zorgen dat de integriteit van de organisatie op orde is; op alle niveau’s. Ik heb daarover al eens voorbeelden, uit eigen ervaring, bij benoemd. Laat ik het zo zeggen; als je kijkt hoe het CBR met mijn recente straf omgaat dan heb je weinig recht- en wetskennis nodig om te ontwaren dat er geen integriteitsprotocol is.

| Hoe gaat dit nu verder?

Ik laat de kwestie met Pechtold achter mij. Iedereen weet nu wel hoe ik denk over zijn benoeming bij het CBR. Zeker gezien het ‘Verscherpte Toezicht’ van de Tweede Kamer vind ik het onvergeeflijk dat de Raad van Toezicht van het CBR destijds niet iemand benoemd heeft met een ‘clean sheet’. Ik vind het schandelijk hoe hij in de media de rijschoolwereld beschadigd heeft en liegt tegen de burger.

| Pechtold heeft aangegeven dat ze bezig zijn met aangiftes tegen u; maakt u zich zorgen?

Nee hoor. Zoals gezegd; ik steek daar verder geen energie in. Als ze dat verstandig vinden dan hebben ze dat recht. En, anders dan het CBR dat zelf doet, weet ik dat voor de rechter ‘hoor en wederhoor’ wel telt.

Andersom kan ik ook aangifte doen; over de onrechtmatigheid van de mij opgelegde straf en nog meer over de dreigementen en intimidaties door de heer Pechtold persoonlijk, maar dat heeft niet mijn voorkeur. Ik heb niet de illusie dat de politiek inziet dat dit soort (politieke) benoemingen echt het toonbeeld zijn van een onbetrouwbare overheid.

Ik vind dat deze kwestie nu maar via de ordentelijke route een vervolg moet krijgen; wat mij betreft is dat een onderzoek vanuit de Tweede Kamer. Maar dat zal nog wel even duren; daarnaast zal de Nationale Ombudsman en de Autoriteit Consument & Markt zich maar moeten uitspreken. Ik ga nog wel proberen om mijn bevindingen te delen met de BOVAG. Wat het CBR doet heb ik geen invloed op, misschien komt er ooit wel een directie die openstaat voor de dialoog…

| Verwacht u echt dat het CBR ooit met anderen tot een dialoog komt?

Ik denk dat u die vraag beter kunt stellen aan de 80.000 ouderen uit 2019/2020 en de tienduizenden jonge mensen die nu zijn en worden benadeeld. Ik heb in ieder geval niet de indruk dat het CBR zichzelf de spiegel voorhoud. Als u mijn blog heeft gevolgd dat leest u een aaneenschakeling van onderwerpen waar het overduidelijk ‘stinkt’ binnen het CBR, terwijl het huidige hoger- en middenmanagement zich een status aanmeet van onfeilbaarheid en doen wat het beste is voor de burger.

| Tot slot, dan even over de rijschoolwereld. Denk u dat u de handen op elkaar krijgt in de branche?

Nee, dat denk ik niet. Maar dat is ook nooit mijn bedoeling geweest. Daarvoor is er bijvoorbeeld de BOVAG. Mij is duidelijk dat een flink deel van de zzp-ers, kleine rijscholen binnen vijf tot tien jaar niet meer zal bestaan. Wel denk ik nog steeds dat er kansen zijn om de duizenden zzp-ers en kleine rijscholen zich te laten organiseren, maar ik heb niet de illusie dat mij dat gaat lukken. Dat moet een vakbond doen of de BOVAG.

Mijn focus heeft altijd gelegen op een andere, betere rijopleiding. Eentje die past bij de huidige tijdsgeest. Niet eentje waarin een onbetrouwbare overheid de dienst uitmaakt en zichzelf verrijkt. Of een systeem heeft bedacht waarbij rijscholen die meewerken niet meer onafhankelijk kunnen functioneren.

Ik zie de huidige werkwijze van het CBR een beetje als ‘heroïnemodel’; je verkoopt voor het CBR Tussentijdse Toetsen, verdient er lekker aan en kunt daarna eigenlijk niet meer zonder…. want dan daalt je slagingspercentage.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) in Nederland. En het probleem zit ‘m volgens mij in dat ene woord ‘zelfstandig’. Daardoor bedenken ze producten om omzet te genereren… en dat is niet zuiver richting de consument, de veelal jonge leerlingen.

| En nu?

Ik ga verder met initiatieven zoals CBRClaim.nl, waar we die jongeren bewust maken van de schade die is ontstaan door het handelen van het CBR. Met Theorielezz.nl, Rijbewijzz.nl en het schrijven van columns zoals voor dit blog.

Ik verwacht nogal wat werk te hebben met de Nationale Ombudsman, ACW en de lobby bij de politiek.

Daarnaast geef ik nog zo’n twintig uur rijles per week, omdat ik dat hartstikke leuk vind!


Dit zijn de vijf vragen die het CBR niet of niet volledig wil beantwoorden:

  1. Was het CBR voor, tijdens of direct na de Corona lockdowns in 2020 en 2021 op de hoogte dat het binnen het reserveringsplatform TOP mogelijk is om tussentijdse toetsen of praktijkexamens in de categorie autorijbewijs B te reserveren met machtigingen van mensen die al geruime tijd in het bezit zijn van een rijbewijs B én/of dat op basis van oude machtigingen reeds gereserveerde toets- of praktijkexamencapaciteit niet geautomatieerd verwijderd werden/worden?
  2. Is er een wettelijk kader dat het CBR toestaat om kandidaten die tijdens de niet verplichte Tussentijdse Toets twee Bijzondere Verrichtingen met een voldoende uitvoeren een eenmalige vrijstelling te verlenen voor dit onderdeel tijdens het officiële Praktijkexamen B?
  3. Waarom is de Recaptcha functionaliteit op het reserveringsplatform TOP, in tegenstelling tot voor Corona, niet meer actief of actief geweest in het afgelopen half jaar, waardoor mogelijk grote (eendags)opleiders met gerobotiseerde technologie sneller vrijgekomen theorieexamencapaciteit kunnen afvangen en/of claimen dan
    jonge mensen en/of kleine rijscholen?
  4. Waarom is het mogelijk om een Tussentijdse Toets te reserveren voor een leerling die het benodigde (randvoorwaardelijke) Theoriecertificaat nog niet heeft behaald en vind u in dat kader de uitlatingen van de heer Pechtold met betrekking tot een tekort aan (praktijk)examencapaciteit verdedigbaar?
  5. Is er een betrouwbaar onderzoek dat aantoont dat het CBR slagingspercentage van rijscholen een zuiver beeld geeft van de kwaliteit van een rijschool? Wordt er rekening gehouden met het aantal les-uren, of de theorie wel of niet via de rijschool is behaald en met het effect van de tussentijdse toets (in feite een ‘examen’)?

GERELATEERD

Branche CBR Meer dan 10.000 views

Overgrote meerderheid rijscholen wil dat Alexander Pechtold vertrekt!

De onvrede onder rijscholen blijkt groter dan ooit; zo blijkt uit een peiling van onderzoeksplatform Rijlezz. Op een artikel op het populaire blog RijschoolPro waarin de branchevereniging VVRI zich beklaagt over de gevolgen van het falende beleid van het CBR reageren boze rijschoolhouders. “Wij hebben vorig jaar al gewaarschuwd dat dit zou gaan gebeuren en […]

lees meer
CBR Meer dan 10.000 views

Publiekscampagne om onnodig dure rijopleiding landelijk onder de aandacht te brengen.

Vanaf 17 september start de publiekscampagne ‘Crizizz’ waarin jongeren worden geïnformeerd over de oneerlijke handelspraktijken van het CBR. Via rijscholen worden jongeren opgeroepen om zich te verzetten tegen de hoge kosten die men moet betalen door het verdienmodel dat het CBR heeft ontwikkeld in de rijschoolwereld. Nederlandse jongeren betalen volgens het CBR (2021) gemiddeld bijna […]

lees meer
CBR Meer dan 10.000 views

Rijopleiding onnodig duur. Zeker in tijden van crisis!

Niet alleen Nederland, maar ook andere landen staan op het randje van een crisis. Alles is inmiddels duurder geworden. Althans bijna alles. In Nederland kost een rijopleiding nog steeds twee tot drie keer meer als bijvoorbeeld in België. Maar de rijschoolwereld en CBR zijn daar niet gevoelig voor en blijven (vooral) jonge mensen duperen op […]

lees meer