Rijlezz gaat Nationale Ombudsman om onderzoek vragen

Ook Autoriteit Consument & Markt wordt ingeschakeld.

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen foto: Freek van den Berg

Laatste update 4 december 2021 19:12

In het conflict tussen het Twentse Rijlezz en het CBR wordt de Nationale Ombudsman ingeschakeld. Het is de eigenaar van de rijschool een door in het oog dat de Klachtenafdeling binnen 48 uur een klacht ongegrond heeft verklaard, zonder deze klacht te onderzoeken.

De rijschoolhouder was twee dagen daarvoor per direct de toegang tot de CBR terreinen en gebouwen ontzegd, waardoor hij leerlingen die de rijschool hadden gemachtigd om een herexamen aan te vragen niet mocht begeleiden. Het herexamen, dat voor donderdagmiddag 25 november gereserveerd was, heeft geen doorgang gevonden.

“Het gaat mij er vooral om dat de klacht volstrekt niet is onderzocht. Het is simpel aan te tonen dat de examinator Bernd Ouwersloot, die intern kennelijk een valselijke verklaring heeft afgelegd, niet de waarheid spreekt. Verder staat er in de reactie van de Klachtenmanager dat het CBR waargenomen heeft dat ik vaker opnames in het examenvoertuig heb gemaakt en dat zal blijven doen. Dat is onmogelijk, onwaar en dus ook niet bewijsbaar!”

De gevolgen van de sanctie zijn enorm voor de leerlingen die de komende tijd naar het CBR moeten. Omdat Kamps de toegang is ontzegd kunnen de leerlingen zich niet met de lesauto opstellen voor het praktijkexamen en gaan de examens niet door.

“Het CBR geeft aan dat het wel toegestaan is dat een andere rij-instructeur de leerling begeleidt, maar ik werk alleen” zegt Kamps.

Kamps geeft aan dat het om meerdere redenen geen optie is om een andere instructeur te vragen. Het CBR geeft in het antwoord van de Klachtenmanager wel aan dat er nog een extra onderzoek volgt binnen het CBR, omdat de Klachtenafdeling niet kan bepalen of de sanctie past bij de geconstateerde feiten.

“Het inschakelen van de Nationale Ombudsman is de stap die het CBR zelf standaard vermeld als ze een klacht afwijst. Eerlijk gezegd vrees ik dat CBR zich niets gelegen laat aan wat de Nationale Ombudsman uiteindelijk op enig moment besluit. We zien dat keer op keer binnen de overheid, instanties zoals het CBR bepalen zelf hun spelregels. En als je daar, zoals ik, kritiek op hebt dan slaan ze van zich af. Gelukkig leven we in Nederland en niet in Rusland, want dan zat ik nu al in een strafkamp… zonder enige vorm van proces”